Posted on 11-06-2018

Công ty Bảo Việt Vĩnh Long

Lịch sử Tập đoàn Bảo Việt
1. Kỷ niệm 50 năm thành lập: Ngày 15/01/2015, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho những nỗ lực, đóng góp cho Ngành Tài chính và đất nước trong suốt nửa thế kỷ qua.
2. Tăng trưởng ổn định, bền vững trên 3 trụ cột chính: Bảo hiểm - Đầu tư - Dịch vụ tài chính
3. Tiên phong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định môi trường đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.